Bài 2 trang 29 SGK Toán 4


  Đề bàiBiểu đồ bên nói về số thóc gia đình bác Hà đã thu hoạch trong ba năm: 2000, 2001, 2002.    Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi dưới đây:a) Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch được mấy tấn thóc?b) Năm 2002 gia đình...

  Đề bài

  Biểu đồ bên nói về số thóc gia đình bác Hà đã thu hoạch trong ba năm: 2000, 2001, 2002.

      Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi dưới đây:

  Bài 2 trang 29 SGK Toán 4

  a) Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch được mấy tấn thóc?

  b) Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch được nhiều hơn năm 2000 là bao nhiêu tạ thóc?

  c) Cả 3 năm gia đình bác Hà thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc? Năm nào thu hoạch được nhiều nhất? Năm nào thu hoạch được ít nhất?

  Lời giải chi tiết

  a) Số thóc gia đình bác Hà thu hoạch năm 2002 là:

              10 x 5 = 50 tạ = 5 tấn

  b) Số thóc gia đình bác Hà thu hoạch năm 2000 là:

              10 x 4 = 40 tạ = 4 tấn

  Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch được nhiều hơn năm 2000 là 

              50 – 40 = 10 tạ

  c) Số thóc gia đình bác Hà thu hoạch năm 2001 là:

              10 x 3 =30 tạ

  Cả 3 năm gia đình bác Hà thu hoạch được số thóc là:

             40 + 30 + 50 = 120 tạ = 12 tấn

  Ta có: 30 tạ < 40 tạ < 50 tạ

  Vậy năm 2001 thu hoạch được ít thóc nhất.

  Bài kế trước:
  Bài 1 trang 29 SGK Toán 4