Bài 2 trang 34 SGK Toán 4


  Đề bàiBiểu đồ bên nói về số ngày có mưa trong ba tháng của năm 2004 ở huyện miền núi. Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi sau:a) Tháng 7 có bao nhiêu ngày mưa?b) Tháng 8 mưa nhiều hơn tháng 9 bao nhiêu ngày?c) Trung bình...

  Đề bài

  Biểu đồ bên nói về số ngày có mưa trong ba tháng của năm 2004 ở huyện miền núi. Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi sau:

  Bài 2 trang 34 SGK Toán 4

  a) Tháng 7 có bao nhiêu ngày mưa?

  b) Tháng 8 mưa nhiều hơn tháng 9 bao nhiêu ngày?

  c) Trung bình mỗi tháng có bao nhiêu ngày mưa?

  Lời giải chi tiết

  a) Tháng 7 có 18 ngày mưa.

  b) Số ngày mưa tháng 8 nhiều hơn tháng 9 là: 

             15 – 3 = 12 (ngày)

  c) Số ngày mưa trung bình của mỗi tháng là:

             (18 + 15 + 3): 3 = 12 (ngày)

  Bài kế trước:
  Bài 1 trang 33 SGK Toán 4