Bài 2 trang 63 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1


  Đề bàiTìm các giá trị của m để hàm số bậc nhất \(y = \left( {m + 1} \right)x - 4\) là hàm số nghịch biến.Phương pháp giải - Xem chi tiếtHàm số bậc nhất \(y = ax + b\,\,\) đồng biến trên R khi \(a > 0\)Hàm số bậc...

  Đề bài

  Tìm các giá trị của m để hàm số bậc nhất \(y = \left( {m + 1} \right)x – 4\) là hàm số nghịch biến.

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtBài 2 trang 63 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

  Hàm số bậc nhất \(y = ax + b\,\,\) đồng biến trên R khi \(a > 0\)

  Hàm số bậc nhất \(y = ax + b\,\) nghịch biến trên R khi \(a < 0\)

  Lời giải chi tiết

  Hàm số bậc nhất \(y = \left( {m + 1} \right)x – 4\)nghịch biến trên R khi \(m + 1 < 0 \Leftrightarrow m <  – 1\)

  Vậy với \(m < – 1\) thì hàm số đã cho nghịch biến.