Bài 2 trang 80 SGK Sinh học 8


    Đề bàiVai trò của tiêu hóa đối với cơ thể người là gì?Lời giải chi tiếtVai trò của tiêu hóa là biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng để cung cấp cho cơ thể người và thải bỏ các chất bã trong thức ăn.

    Đề bài

    Vai trò của tiêu hóa đối với cơ thể người là gì?

    Lời giải chi tiết

    Vai trò của tiêu hóa là biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng để cung cấp cho cơ thể người và thải bỏ các chất bã trong thức ăn.