Bài 2 trang 83 SGK Sinh học 8


    Đề bàiHãy giải thích nghĩa đen về mặt sinh học của câu thành ngữ "Nhai kĩ no lâu".Lời giải chi tiếtNghĩa đen về mặt sinh học của câu thành ngữ “Nhai kĩ no lâu” là khi nhai càng kĩ thì hiệu suất tiêu hóa càng cao. cơ thể hấp thụ...

    Đề bài

    Hãy giải thích nghĩa đen về mặt sinh học của câu thành ngữ “Nhai kĩ no lâu”.

    Lời giải chi tiết

    Nghĩa đen về mặt sinh học của câu thành ngữ “Nhai kĩ no lâu” là khi nhai càng kĩ thì hiệu suất tiêu hóa càng cao. cơ thể hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng hơn nên no lâu hơn.