Bài 2 trang 9 SGK Toán 4


  Đề bàiViết theo mẫu: Lời giải chi tiết

  Đề bài

  Viết theo mẫu:

   Bài 2 trang 9 SGK Toán 4

  Lời giải chi tiết

  Bài 2 trang 9 SGK Toán 4

  Bài kế trước:
  Bài 1 trang 9 SGK Toán 4