Bài 2. Trao đổi nước ở thực vật (tiếp theo)


Đề bàiHãy nêu đặc điểm cấu trúc của tế bào khí khổng trong mối liên quan đến cơ chế đóng mở của nó.Lời giải chi tiếtĐộ mở của khí khổng phụ thuộc chủ yếu vào hàm lượng nước trong các...
Đề bàiNêu ý nghĩa của quá trình thoát hơi nước ở lá.Lời giải chi tiếtSự thoát nước ở lá đã tạo ra một sức hút nước, một sự chênh lệch về thế nước theo chiều hướng giảm dần từ rễ...
Đề bàiHãy trình bày con đường thoát hơi nước và đặc điểm của chúng.Lời giải chi tiết*  Các con đường thoát hơi nước:-   Con đường qua khí khổng.-   Con đường qua bề mặt lá (qua cutin). *  Đặc điểm:-   Con đường...
Đề bàiNêu các cơ sở khoa học của việc tưới nước hợp lí cho cây trồng.Lời giải chi tiếtCơ sở khoa học của việc tưới nước hợp lí cho cây trồng.- Dựa vào sự cân bằng nước của cây trồng...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng. Quá trình thoát hơi nước của cây sẽ bị ngừng khi:A. Đưa cây ra ngoài sáng.B. Tưới nước cho cây.C. Tưới nước mặn cho cây.D. Đưa cây vào trong tối.E. Bón phân...