Bài 2: Trung thực


a)   Mi-ken-lăng-giơ đã có thái độ như thế nào đối với Bra-man-tơ, một người vốn kình địch với ông?Trả lời- Mi-ken-lăng-giơ vô cùng tức giận vì Bra-man-tơ luôn chơi xấu, kình địch làm giảm danh tiếng và làm hại không...
a)  Trong những hành vi sau đây, hành vi nào thể hiện tính trung thực? Giải thích vì sao?(1)  Làm hộ bài cho bạn ;(2)  Quay cóp trong giờ kiểm tra ;(3)  Nhận lỗi thay cho bạn ;(4)  Thẳng thắn...