Bài 2. Vận chuyển các chất trong cây


I. KIẾN THỨC CƠ BẢN- Mạch gỗ gồm các tế bào chết là quản bào và mạch ống, nối kế tiếp nhau tạo nên những ống dài từ rễ lên lá giúp dòng nước, ion khoáng và các chất hữu...
Đề bàiQua những đêm ẩm ướt, vào buổi sáng thường có những giọt nước xuất hiện trên đầu tận cùng của lá (đặc biệt, thường thấy ở lá cây một lá mầm), hiện tượng đó gọi là sự ứ giọt...
Đề bàiChứng minh cấu tạo cấu mạch gỗ thích nghi với chức năng vận chuyển nước và các ion khoáng từ rễ lên lá?Lời giải chi tiếtCấu tạo của mạch gỗ thích nghi với chức năng vận chuyển nước và...
Đề bàiĐộng lực nào giúp dòng nước và các ion khoáng di chuyển được từ rễ lên lá ở những cây gỗ cao lớn hàng chục mét?Lời giải chi tiếtCác động lực giúp cho dòng nước và các ion khoáng...
Đề bàiNếu một ống mạch gỗ bị tắc, dòng mạch gỗ trong ống đó có thể tiếp tục đi lên được không, vì sao?Lời giải chi tiếtNếu mộl ống mạch gỗ bị tắc, dòng mạch gỗ trong ống đó vẫn có...
Đề bàiĐộng lực nào đẩy dòng mạch rây đi từ lá đến rễ và các cơ quan khác?Lời giải chi tiết - Động lực đẩy dòng mạch rây từ lá đến rễ và các cơ quan khác là sự chênh lệch...