BÀI 2. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, PHẠM VI LÃNH THỔ


Biển Đông có các quốc gia ven biển nào?Trả lời:Biển Đông có các quốc gia ven biển là: Việt Nam, Trung Quốc, Philippin, Malaixia, Brunây, Inđônêxia, Xingapo, Thái Lan và Campuchia
Trình bày khái quát đặc điểm của những bộ phận hợp thành vùng biển nước ta?- Nội thủy:- Lãnh hải:- Vùng tiếp giáp lãnh hải:- Vùng đặc quyền kinh tế:- Thềm lục địa:Trả lời:Đặc điểm khái quát của những bộ...
Vị trí địa lí nước ta có ý nghĩa như thế nào đối với tự nhiên?Trả lời:Vị trí địa lí nước ta có ý nghĩa quan trọng đối với tự nhiên.- Vị trí địa lí đã quy định đặc điểm...
Tại sao nói: Vị trí đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho nước ta trong sự giao lưu với các nước?Trả lời:Nói: “Vị trí đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho nước ta trong sự giao lưu với...
Vị trí địa lí của nước ta có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển các ngành kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải và du lịch như thế nào?- Với nông nghiệp:- Với công nghiệp:-...