Bài 2. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ


Nước Việt Nam nằm ở phía rìa đông của bán đảo Đông Dương, gần trung tâm của khu vực Đông Nam Á.Phần trên đất liền nằm trong khung của tọa độ địa lý sau: điểm cực Bắc ở vĩ độ...
Lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất, vùng biển và vùng trời.a)Vùng đấtVùng đất Việt Nam gồm toàn bộ phần đất liền và các hải đảo, có tổng diện tích là...
a)Ý nghĩa tự nhiênVị trí địa lí đã quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta là mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa.Nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới ở bán cầu Bắc...
Đề bàiDựa vào bản đồ Các nước Đông Nam Á và bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam, hãy cho biết nước ta tiếp giáp với các nước nào trên đất liền và trên biển.Lời giải chi tiếtNước ta...
Đề bàiDựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết phạm vi lãnh thổ của mỗi nước thường bao gồm những bộ phận nào?Lời giải chi tiếtPhạm vi lãnh thổ của mỗi nước bao gồm ba bộ phận: vùng đất,...
Đề bàiHãy kể tên một số cửa khẩu quốc tế quan trọng trên đường biên giới của nước ta với các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia?Lời giải chi tiếtSử dụng Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, các cửa...
Đề bàiVì sao nước ta không có khí hậu nhiệt đới khô hạn như một số nước có cùng vĩ độ?Lời giải chi tiếtDo tác động của các khối khí di chuyển qua biển kết hợp vai trò của biển...
Đề bàiHãy xác định vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ nước ta trên bản đồ Các nước Đông Nam Á.Lời giải chi tiếta) Vị trí địa lí- Nước Việt Nam nằm ở phía rìa đông của bán...
Đề bàiNêu ý nghĩa vị trí địa lí Việt Nam.Lời giải chi tiếta) Về tự nhiên:- Vị trí địa lí quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa. + Tính...