Bài 2. XU HƯỚNG TOÀN CẦU HOÁ, KHU VỰC HOÁ KINH TẾ


Điền vào ô trống của sơ đồ sau những biểu hiện toàn cầu hóa nền kinh tếTrả lời: 
Điền vào bảng sau những hệ quả của toàn cầu hóa và khu vực hóa kinh tếTOÀN CẦU HÓA VÀ KHU VỰC HÓA KINH TẾHệ quảToàn cầu hoá kinh tếKhu vực hoáTích cực  Tiêu cực  Trả lời:Hệ quảToàn cầu hoá kinh tếKhu...
Đối với Việt Nam, toàn cầu hoá kinh tế đã tạo ra những thời cơ gì để phát triển kinh tế?Trả lời:Toàn cầu hoá kinh tế đã tạo ra những thời cơ để phát triển kinh tế cho Việt Nam...
Chọn ý trả lời đúngTổ chức nào dưới đây không phải là liên kết kinh tế khu vực?A. Tổ chức thương mại thế giới (WTO)B. Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC)C. Hiêp hội các...