Bài 20. Bến Tre đồng khởi


Quan sát hình trên, em có nhận xét gì về khí thế nổi dậy của đồng bào miền Nam?GỢI Ý LÀM BÀIKhí thế nổi dậy của đồng bào miền Nam vô cùng quyết liệt, nhân dân đồng lòng đứng lên...
Phong trào “Đồng khởi” ở Bến Tre nổ ra trong hoàn cảnh nào?GỢI Ý LÀM BÀITrước sự tàn sát của Mĩ - Diệm, nhân dân miền Nam không thể chịu đựng mãi, không còn con đường nào khác, buộc phải...
Thuật lại sự kiện ngày 17 - 1 - 1960 ở huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến TreGỢI Ý LÀM BÀINgày 17 - 1 - 1960, nhân dân huyện Mỏ Cày đứng lên khởi nghĩa, mở đầu phong trào “Đồng khởi"...
Thắng lợi của phong trào “Đồng khởi” ở Bến Tre có tác động như thế nào đối với cách mạng miền Nam?GỢI Ý LÀM BÀIPhong trào “Đồng khởi" ở Bến Tre đã trở thành ngọn cờ tiên phong, đẩy mạnh...