Bài 20. Cân bằng nội môi


Đề bàiTrình bày vai trò của gan trong sự điều hòa glucôzơ và prôtêin huyết tương.Lời giải chi tiếtVai trò của gan trong điều hòa glucôzơ huyết và prôtêin trong huyết tương:*  Điều hòa glucôzơ huyết:Sau bữa ăn, gan nhận...
Đề bàiNêu rõ ý nghĩa của cân bằng nội môi. Lời giải chi tiếtÝ nghĩa cân bằng nội môi: Các hệ thống sống dù ở mức độ nào cũng chỉ tồn tại và phát triển khi môi trường bên trong luôn...
Đề bàiTrình bày cơ chế điều hòa nước và muối khoáng của thận.Lời giải chi tiếtCơ chế điều hòa nước và muối khoáng của thận:*  Điều hòa lượng nước:Sự điều hòa lượng nước trong cơ thể phụ thuộc vào hai...
Đề bàiSự điều chỉnh pH của nội môi được thực hiện như thế nào và bằng cách nào?Lời giải chi tiếtSự điều chỉnh pH của nội môi: Sự thay đổi pH của nội môi rất nhỏ cũng gây những biến...
Đề bàiTrình bày cơ chế điều hòa thân nhiệt (khi trời nóng, lúc trời lạnh, khi hoạt động mạnh).Lời giải chi tiếtCơ chế điều hòa thân nhiệt: Sự thay đổi thân nhiệt ở các động vật hằng nhiệt có thể...
Đề bàiHãy điền nội dung phù hợp vào bảng 22.1TTCác quá trìnhCác con đường1Hấp thụ nước 2Vận chuyến nước 3Thoát hơi nước Lời giải chi tiết TTCác quá trìnhCác con đường IHấp thụ nước- Qua bề mặt các tế bào biểu bì của...
Đề bàiHãy điền nội dung phù vào  bảng 22.2TTCác quá trìnhCác con đường1Trao đổi chất khoáng 2Trao đổi nitơ Lời giải chi tiết TTCác quá trìnhCác con đường 1Trao đối chất khoángQua mạch gỗ và qua mạch rây 2Trao đổi nitơCố định...
Đề bàiHãy điền nội dung phù hợp điền vào bảng 22.3TTVấn đềQuang hợpHô hấp1Khái niệm  2Phương trình tổng quát  3Bản chất  4Nơi diễn ra  Lời giải chi tiếtCác vấn đề của quang hợp và hô hấp. TTVấn đềQuang hợpHô hấp 1Khái niệmLà quá trình...
Đề bàiHãy điền nội dung phù hợp vào bảng 22.4Các cơ chế quang hợp và hô hấp.TTQuá trìnhCơ chế1Quang hợp 2Hô hấp Lời giải chi tiếtCác cơ chế quang hợp và hô hấp. TTQuá trìnhCơ chế 1          Quang hợp          -  Pha sáng diễn ra...
Đề bàiHãy điền nội dung phù hợp và bảng 22.5Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật.TT Quá trìnhĐặc điểm và diễn biến cơ bản1Tiêu hóa 2Hô hấp 3Tuần hoàn 4Cân bằng nội môi Lời giải chi tiếtChuyển hóa vật chất và năng...
Đề bàiĐiền vào các ô trống trong sơ đồ sau để thấy mối liên quan giữa chức năng của hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa và nội bào.Lời giải chi tiếtSơ đồ mối liên quan giữa chức năng của hệ...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng và đúng nhất.1. Hệ tuần hoàn kín có các đặc điểm gì? A. Máu đi và về tim trong mạch kín.B. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp.C. Máu chứa sắc...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng và đúng nhất.5. Sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa gì đối với cây?A. Làm cho không khí ấm và dịu mát, nhất là trong những ngày nắng nóng.B. Làm...