Bài 20. Cấu tạo trong của phiến lá


Phiến lá cấu tạo bởi:Lớp tế bào biểu bì trong suốt, vách phía ngoài dày có chức năng bảo vệ lá. Trên biểu bì (chủ yếu ở mặt dưới lá) có nhiều lỗ khí giúp lá trao đổi khí và...
Đề bài- Những đặc điểm nào của biểu bì phù hợp với chức năng bảo vệ phiến lá và cho ánh sáng chiếu vào những tế bào bên trong?- Hoạt động nào của lỗ khí giúp lá trao đổi khí...
Đề bàiSo sánh lớp tế bào thịt lá sát với biểu bì mặt trên và lớp tế bào thịt lá sát với biểu bì mặt dưới và trả lời các câu hỏi sau:- Chúng giống nhau ở những đặc điểm...
Đề bàiHãy cho biết gân lá có chức năng gì?Lời giải chi tiếtGân lá có chức năng vận chuyển nước  vào trong lá và vân chuyển các chất hữu cơ ra khỏi lá. 
Đề bàiCấu tạo trong của phiến lá gồm những phần nào? Chức năng của mỗi phần là gì?Lời giải chi tiếtCấu tạo trong của phiến lá gổm 3 phần: biểu bì, thịt lá, gân lá.   * Biểu bì:     -...
Đề bàiCấu tạo của phần thịt lá có những đặc điểm gì giúp nó thực hiện được chức năng chế tạo chất hữu cơ cho cây?Lời giải chi tiết      - Các tế bào thịt lá có vách mỏng...
Đề bàiLỗ khí có những chức năng gì? Những đặc điểm nào phù hợp với chức năng đó?Lời giải chi tiết     - Chức năng của lỗ khí: thoát hơi nước và giúp lá trao đổi khí với môi trường. ...
Đề bàiVì sao ở rất nhiều loại lá, mặt trên có màu sẫm hơn mặt dưới?Lời giải chi tiếtPhần lớn các loại cây đều có lá 2 mặt (trên và dưới) phân biệt nhau rõ ràng. Mặt trên có màu...
Đề bàiHãy tìm ví dụ về vài loại lá có hai mặt lá màu không khác nhau, cách mọc của những lá đó có gì khác với cách mọc của đa số các loại lá?Lời giải chi tiết Một số loại...