Bài 20: Cấu trúc di truyền của quần thể


Đề bàiQuần thể là gì? Nêu những đặc trưng của quần thể về mặt di truyền học.Lời giải chi tiếtQuần thể được hiểu là một tập hợp cá thể cùng loài, chung sống trong một khoảng không gian xác định,...
Đề bàiTần số tương đối của alen và kiểu gen là gì? Nó được xác định bằng cách nào?Lời giải chi tiếtTần số tương đối của alen được xác định bằng 2 cách:-       Trường hợp tính trội không hoàn toàn...
Đề bàiNêu những đặc điểm của quần thể tự phối.Lời giải chi tiếtKết quả nghiên cứu của ông cho thấy quá trình tự phối làm cho quần thể dần dần bị phân thành những dòng thuần có kiểu gen khác...
Đề bàiCho rằng ở bò, kiểu gen AA quy định lông hung đỏ, Aa - lông khoang, aa - lông trắng.Một đàn bò có 4169 con lông hung đỏ, 3780 con lông khoang, 756 con lông trắng.Xác định tần số...
Đề bàiMột quần thể có 0,36 AA ; 0,48 Aa ; 0,16 aa. Xác định cấu trúc di truyền của quần thể trên sau 3 thế hệ tự phối liên tiếp.Lời giải chi tiếtNếu quần thể tự phối liên tiếp...
Đề bàiĐiều nào sau đây nói về quần thể tự phối là không đúng?A. Quần thể bị phân dần thành những dòng thuần có kiểu gen khác nhau.B. Sự chọn lọc không mang lại hiệu quả đối với con cháu...