Bài 20. Châu Âu


Quan sát hình 1, trang 110 SGK:Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.Châu Âu nằm ở:☐ Phía tây châu Á.☐ Phía đông châu Á.☐ Phía bắc châu Á.☐ Phía nam Á.Trả lời:☒ Phía tây châu Á.
Điền tên các châu lục, biền và đại duowmh tiếp giáp châu Âu vào chỗ trống (…) sao cho đúng.Phía bắc châu Âu giáp ….., phía Tây giáp…….;  phía nam giáp.....; phía đông, đông nam giáp.....Trả lời:Phía bắc châu Âu...
Viết tên một số đồng bằng, dãy núi và con sông của châu Âu vào bảng dưới đây:Tên đồng bằngTên dãy núiTên con sông    Trả lời:Tên đồng bằngTên dãy núiTên con sông- Đồng bằng Đông Âu- Đồng bằng Trung Âu- Đồng...
Hãy điền vào ô ☐ chữ Đ trước câu đúng, chữ  S trước câu sai.☐ Châu Âu có khí hậu nóng và khô.☐ Đồng bằng ở châu Âu kéo dài từ tây sang đông.☐ Châu Âu có nhiều rừng  cây...
Dân số châu Âu xếp hạng mấy trên thế giới, đứng sau châu lục nào? (Xem bảng số liệu ở câu 5, bài 17)Trả lời:Dân số châu Âu xếp thứ 4 trên thế giới, đứng sau châu Á, châu  Mĩ...
Kể tên một số sản phẩm công nghiệp nổi tiếng của châu Âu?Trả lời:Một số sản phẩm công nghiệp nổi tiếng của châu Âu: máy bay, ô tô, thiết bị, hàng điện tử, len dạ, dược phẩm, mĩ phẩm...