Bài 20. Châu Âu


Quan sát hình 1, cho biết cháu Âu tiếp giáp với châu lục, biển và đại dương nào?GỢI Ý LÀM BÀIChâu Âu tiếp giáp với châu lục, biển và đại dương:+ Bắc giáp Bắc Băng Dương+ Nam giáp biển Địa...
Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết diện tích của châu Âu, so sánh với châu Á.GỢI Ý LÀM BÀIDiện tích của châu Âu là 10 triệu km2, nhỏ bằng 1/4 diện tích châu Á (44 triệu...
Dựa vào hình 4 và vốn hiểu biết, kể tên một số hoạt động kinh tế của các nước ở châu Âu.GỢI Ý LÀM BÀIMột số hoạt động kinh tế của các nước ở châu Âu là: trồng lúa mì,...
Dựa vào hình 1, hãy xác định: vị trí địa lí, giới hạn của châu Âu, vị trí các dãy núi và đồng bằng của châu Âu.GỢI Ý LÀM BÀI– Vị trí địa lí, giới hạn: Giới hạn: Từ 36oB...
Người dân châu Âu có đặc điểm gì?GỢI Ý LÀM BÀIĐặc điểm nổi bật của người dân châu Âu:– Chủ yếu là người da trắng.– Phần lớn sống ở các thành phố và phân bố khá đều.
Nêu những hoạt động kinh tế của các nước châu Âu.GỢI Ý LÀM BÀIHoạt động kinh tế của các nước châu Âu:– Nhiều nước có nền kinh tế phát triển,họ liên kết khá chặt chẽ với nhau.– Sản phẩm công...