Bài 20. Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhâ…


Đề bàiNhững nguyên nhân nào khiến cho cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược của quân dân ta từ năm 1858 đến năm 1884 thất bại?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào kiến thức cả bài để phân tích.Lời...
I. Thực dân Pháp tiến đánh Bắc Kì lần thứ nhất (1873). Kháng chiến lan rộng ra Bắc Kì1. Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhấtTừ năm 1867, sau khi cả sáu tỉnh Nam Kì...
II. Thực dân Pháp tiến đánh Bắc Kì lần thứ hai. Cuộc kháng chiến ở Bắc Kì và Trung Kì trong những năm 1882-18841. Quân Pháp đánh chiếm Hà Nội và các tỉnh Bắc Kì lần thứ hai (1882-1883)Từ những năm...
III. Thực dân Pháp tấn công cửa biển Thuận An. Hiệp ước 1883 và Hiệp ước 18841. Quân Pháp tấn công cửa biển Thuận AnSau khi thất bại trong trận Cầu Giấy lần thứ hai (19-5-1883), khác với lần trước, thực...
Đề bàiTình hình nước ta sau năm 1867 có gì đáng chú ý?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 116 để trả lời.Lời giải chi tiếtTình hình nước ta sau năm 1867:- Chính trị:...
Đề bàiHãy thuật lại “vụ Đuy-puy” và nêu kết cục của nó.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 117 để trả lời.Lời giải chi tiết* Diễn biến “vụ Đuy-puy”:- Giăng Đuy-puy là một lái...
Đề bàiCuộc kháng chiến ở Bắc Kì lần thứ nhất có điểm gì đáng chú ý?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 118, 119, suy luận để trả lời.Lời giải chi tiếtCuộc kháng chiến...
Đề bàiTrận Cầu Giấy ngày 21-12-1873 ảnh hưởng đến cục diện chiến tranh như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 118, 119, suy luận để trả lời.Lời giải chi tiếtChiến thắng Cầu...
Đề bàiThực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 119, 120 để trả lời.Lời giải chi tiếtThực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì...
Đề bàiTrận Cầu giấy lần thứ hai (19-5-1883) diễn ra như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 121 để trả lời.Lời giải chi tiếtSau khi thành Hà Nội rơi vào tay giặc,...
Đề bàiVì sao đến năm 1883, thực dân Pháp quyết định tiến đánh Thuận An?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 122 để lí giải.Lời giải chi tiếtĐến năm 1883, thực dân Pháp quyết...
Đề bàiHãy nêu nội dung cơ bản của Hiệp ước 1883.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 122, 123 để trả lời.Lời giải chi tiếtNội dung cơ bản của Hiệp ước Hác-măng (25-8-1883):- Việt...
Đề bàiDựa vào nội dung bài học, lập bảng hệ thống kiến thức (theo mẫu) về phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta từ năm 1858 đến năm 1884.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào kiến...