Bài 20: Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng


BÀI TẬP 1: Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng.1.Thực dân Pháp nổ súng đánh thành Hà Nội (lần thứ nhất).vào ngày:A. 20- 10- 1873.                                    B. 20- 11 - 1873.c. 20- 12- 1873....
BÀI TẬP 2: Hãy nối thông tin ở cột A với cột B cho phù hợp về nội dụng:  A: Mốc thời gian                             B: Nội dung lịch sử 1....
BÀI TẬP 3: Hãy nối thông tin ở cột A với cột B cho phù hợp về nội dụng:   A: Mốc thời gian                           B: Nội dung lịch sử1.Hiệp ước...
BÀI TẬP 4: So sánh hệ quả của hai bản hiệp ước 1862 và 1874.Trả lời:Hiệp ước 1862Hiệp ước 1874-Triều Nguyễn mất đi 1/2 vựa lúa lớn nhất cả nước- mở cửa biển tạo điều kiện cho Pháp dễ dàng...
BÀI TẬP 5: Hãy điến vào bảng sau vế những âm mưu của thực dân Pháp và duyên cớ mà chúng lợi dụng để tiến hành các cuộc tấn công Bắc Kì. Cuộc tấn côngÂm mưuDuyên cớLần thứ nhất (1873)  Lần thứ hai...
BÀI TẬP 6: Tại sao nói Hiệp ước 15-3-1874 (Giáp Tuất) là hàng ước lần thứ hai của triều đình Huế?Trảlời: Hiệp ước 1862 được coi là hiệp ước hàng lần 1 của triều đình Huế. Đến 1974 sau khi...
BÀI TẬP 7: Hãy điến hệ thống kiến thức về phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta từ năm 1858 đến năm 1884.Giai đoạnDiễn biến chính (tóm lượo)Tên nhãn vật tiêu biểu1858- 1862             1863- trước 1873            1873-1884        Trả lời:Giai đoạnDiễn biến...