Bài 20. Hợp kim sắt : gang, thép


Đề bài(1) Quặng sắt.  (2) Quặng cromit.        (3) Quặng boxit.          (4) Than cốc(5) Than đá.                (6) \(CaCO_3\) (7) \(SiO_2\)Những nguyên liệu dùng để luyện gang là:A. (1), (3), (4), (5). B. (1), (3), (5), (7).C. (1), (4), (7).D. (1), (4), (6), (7).Lời...
Đề bàiTrong sản xuất gang, người ta dùng một loại than vừa có vai trò là nhiêu liệu cung cấp nhiệt cho lò cao, vừa tạo ra chất khử CO, vừa tạo thành phần tử 2-5% C trong gang. Loại...
Đề bàiHoàn thành các phương trình hoá học sau:\(\eqalign{ & F{e_3}{O_4} + CO \to? +? \cr & FeO + Mn \to? +? \cr & C + C{O_2} \to? \cr & Si + {O_2} \to? \cr & F{e_2}{O_3} +? \to? +...
Đề bàiĐể xác định hàm lượng sắt có trong một mẫu thép, người ta ngâm 1,14 gam thép trong dung dịch axit HCl dư đến phản ứng hoàn toàn, thu được 0,448 lít khí (đo ở đktc).Tính hàm luợng %...
Đề bàiNhững khí thải (CO2, SO2, …) trong quá trình sản xuất gang, thép có ảnh hưởng như thế nàođến môi trường xung quanh? Dẫn ra một số phản ứng để giải thích. Thử nêu biện pháp chống ô nhiễm...
Đề bàiCần bao nhiêu tấn quặng manhetit chứa 80% \(Fe_3O_4\) để sản xuất được 100 tấn gang chứa 96% sắt? Giả sử hiệu suất của quá trình sản xuất đạt 98%.Lời giải chi tiết\(\eqalign{ & \% Fe = {{{m_{Fe}}} \over...
Đề bàiTrò chơi ô chữ (hình 2.18)1. Màu của loại gang để đúc bệ máy, ống dẫn nước.2. Tên một loại phương tiện giao thông chế tạo từ thép.3. Tên chất rắn thu được sau khi làm nguội hỗn hợp...