Bài 20: Hô hấp và các cơ quan hô hấp


I. Khái niệm hô hấpHình 20-1. Sơ đồ các giai đoạn chủ yếu trong quá trình hô hấpTừ xa xưa, con người đã hiểu rằng sự sống luôn gắn bền với sự thở. Cơ thể còn thở nghĩa là còn...
Đề bài- Hô hấp có liên quan như thế nào với các hoạt động sống của tế bào và cơ thể?- Hô hấp gồm những giai đoạn chủ yếu nào (hình 20 - 1)- Sự thở có ý nghĩa gì...
Đề bài- Những đặc điểm cấu tạo nào của các cơ quan trong đường dẫn khí có tác dụng làm ẩm, làm ấm không khí đi vào phổi và đặc điểm nào tham gia bảo vệ phổi tránh khỏi các...
Đề bàiHô hấp có vai trò quan trọng như thế nào với cơ thể sống?Lời giải chi tiếtHô hấp cung cấp \(O_2\) cho tế bào để tham vào các phản ứng tạo ATP cung cấp cho mọi hoạt động sống...
Đề bàiSo sánh hệ hô hấp của người với hệ hô hấp của thỏ? Lời giải chi tiếtSo sánh cấu tạo hệ hô hấp của người và thỏ:* Giống nhau:- Đều nằm trong khoang ngực và được ngân cách với...
Đề bàiHãy giải thích câu nói: chỉ cần ngừng thở 3-5 phút thì máu qua phổi sẽ chẳng có \(O_2\) để mà nhận. Lời giải chi tiếtTrong 3-5 phút ngừng thở, không khí trong phổi cũng ngừng lưu thông, nhưng...
Đề bàiNhờ đâu nhà du hành vũ trụ, người lính cứu hỏa, người thợ lặn có thể hoạt động bình thường trong môi trường thiếu O2 (trong không gian vũ trụ, trong đám cháy, dưới đáy đại dương)?Lời giải chi...