Bài 20. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ (T…


Quan sát các hình trên, kể tên các sản phẩm công nghiệp của đồng bằng Nam Bộ.GỢI Ý LÀM BÀICác sản phẩm công nghiệp của đồng bằng Nam Bộ là khai thác dầu khí, sản xuất điện, hoá chất, phân...
Sưu tầm tranh ảnh về sản xuất công nghiệp, chợ nổi trên sông ở đồng bằng Nam Bộ.GỢI Ý LÀM BÀIChợ nổiXí nghiệp may mặc tại Nam BộNhà máy chế biến cá tra, các basa
Quan sát hình 9, em hãy mô tả về chợ nổi trên sông.GỢI Ý LÀM BÀIMô tả về chợ nổi trên sông:Chợ nổi thường họp ở những đoạn sông thuận tiện cho việc gặp gỡ của xuồng, ghe từ nhiều...
Nêu dẫn chứng cho thấy đồng bằng Nam Bộ có công nghiệp phát triển nhất nước ta?GỢI Ý LÀM BÀIHằng năm, đồng bằng Nam Bộ tạo ra được hơn một nửa giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước....
Hãy mô tả chợ nổi trên sông ở đồng bằng Nam Bộ.GỢI Ý LÀM BÀIChợ nổi thường họp ở những đoạn sông thuận tiện cho việc gặp gỡ của xuồng, ghe từ nhiều nơi đổ về. Ở các chợ nổi, ngay...