Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa


Hãy cho biết khả năng chứa hơi nước của không khí sẽ thay đổi như thế nào khi:-     Nhiệt độ không khí tăng lên.-     Nhiệt độ không khí giảm đi.Trả lời:-     Nhiệt độ không khí tăng lên: lượng hơi nước...
Hãy đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là sai.Sự ngưng tụ hơi nước sẽ xảy ra khi a) không khí đã chứa lượng hơi nước tối đa, sau đó gặp lạnh. b) không khí đã chứa lượng...
Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Sự ngưng tụ hơi nước trong không khí có thể sinh ra các hiện tượng: sương, mây, mưa, mưa đá, tuyết rơi,...ĐúngSai Trả lời:Đúng
Hãy cho biết cách tính lượng mưa của.-     1 ngày................................-     1 tháng...............................-     1 năm..................................-    Trung bình năm....................... Trả lời:Cách tính lượng mưa của:-     1 ngày: bằng chiều cao tổng cộng của cột nước ở đáy thùng đo mưa...
Cho biết các câu dưới đây đúng hay sai.a) Một trong những điều kiện quan trọng để hơi nước có thể ngưng tụ ở lớp không khí gần mặt đất và tạo thành các loại sương là bầu trời phải...
Hãy cho biết vì sao sau khi bỏ nước đá vào trong cốc đựng nước, sau ta thấy có những giọt nước bám bên ngoài thành cốc.Trả lời:Trong không khí luôn có hơi nước ( ẩm kế thường chỉ 80%)....
Quan sát hình 54 trang 63 của SGK, hãy cho biết giữa 2 khu vực xích đạo và khu vực chí tuyến, khu vực nào mưa ít, khu vực nào mưa nhiều. Sau đó dựa vào các hình 50 trang...
Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng. Quan sát hình 54 trong SGK Địa lí 6, ta thấy:a) Lượng mưa phân bố đều từ Xích đạo về hai cực.b) Lượng mưa tăng dần từ...