Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa


Đề bàiDựa vào số liệu về lượng mưa trong năm ở TP. Hồ Chí Minh và Huế, em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) cho đúng:a, TP. Hồ Chí Minh- Tổng lượng mưa từ tháng XI đến tháng IV...
Đề bàiDựa vào bản đồ phân bố lượng mưa trên thế giới (trang 29), em hãy cho biết Việt Nam ở trong khu vực có lượng mưa trung bình là................. trong khi đó ở bán đảo ................. và Bắc Phi có vĩ...
Đề bàiQuan sát lược đồ “Phân bó lượng mưa trên thế giới” ở hình 1, em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) trong các câu sau:- Các vùng có lượng mưa trên 2000mm- Ở khu vực ............... châu............... khoảng vĩ...