Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa


Đề bàiDựa vào bảng lượng hơi nước tối đa trong không khí, em hãy cho biết lượng hoi nước tối đa mà không khí chứa được khi có nhiệt độ 10°C, 20°C, 30°C.Lượng hơi nước tối đa trong không khíNhiệt...
Đề bàiDựa vào biểu đồ mưa của Thành phố Hồ Chí Minh ở hình 53, cho biết:- Tháng nào có mưa nhiều nhất? Lượng mưa khoảng bao nhiêu mm?- Tháng nào có mưa ít nhất? Lượng mưa khoảng bao nhiêu...
Đề bàiQuan sát bản đồ phân bố lượng mưa trên thế giới (hình 54 SGK), hãy:- Chỉ ra các khu vực có lượng mưa trung bình năm trên 2000mm, các khu vực có lượng mưa trung bình năm dưới 200mm.-...
Đề bàiDựa vào bảng sau:Lượng mưa (mm)- Hãy tính tổng lượng mưa trong năm ở Thành phố Hồ Chí Minh.- Hãy tính tổng lượiig mưa trong các tháng mùa mưa (tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10) ở Thành phố...
Đề bài Nhiệt độ có ảnh hưởng đến khả năng chứa hơi nước của không khí như thế nào?Lời giải chi tiếtNhiệt độ có ảnh hưởng lớn đến khả năng chứa hơi nước của không khí.- Nhiệt độ không khí càng...
Đề bàiTrong điều kiện nào, hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ thành mây, mưa...Lời giải chi tiếtHơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ thành mây, mưa trong điều kiện: không khí đã bão hoà mà vẫn được...
Đề bàiNước ta nằm trong khu vực có lượng mưa trung bình năm là bao nhiêu?Lời giải chi tiếtNước ta nằm trong khu vực có lượng mưa trung bình năm từ 1001-2000mm.