Bài 20. Hợp kim sắt: Gang, thép


I. HỢP KIM CỦA SẮTHợp kim là chất rắn thu được sau khi làm nguội hỗn hợp nóng chảy của nhiều kim loại khác nhau hoặc của kim loại và phi kim.1. GangGang là hợp kim của sắt với cacbon,...
Đề bàiThế nào là hợp kim? Thế nào là gang và thép? Nêu thành phần, tính chất, ứng dụng của gang và thép.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào kiến thức trang 61- sgk 9 để trả lờiLời giải...
Đề bàiHãy cho biết nguyên tắc sản xuất gang và viết các phương trình hoá học.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào kiến thức trang 61- 62- sgk hóa 9 để trả lờiLời giải chi tiết1. Sản xuất gangNguyên...
Đề bàiHãy cho biết nguyên tắc luyện gang thành thép và viết các phương trình hoá học.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào kiến thức trang 62- sgk- hóa 9 để trả lờiLời giải chi tiếtNguyên tắc luyện gang...
Đề bàiNhững khí thải (CO2, SO2...) trong quá trình sản xuất gang thép có ảnh hưởng như thế nào đến môi trường xung quanh? Dấn ra một số phản ứng để giải thích. Thử nêu biện pháp để chống ô...
Đề bàiHãy lập các phương trình hoá học theo sơ đồ sau đây:a) O2 + 2Mn \( \xrightarrow[]{t^{0}}\)  2MnOb) Fe203 + CO \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) Fe + CO2c) O2  + Si  \( \xrightarrow[]{t^{0}}\)  SiO2d) O2  +  S  \( \xrightarrow[]{t^{0}}\)  SO2Cho biết phản ứng nào xảy ra...
Đề bàiTính khối lượng quặng hematit chứa \(60\% {\rm{ }}\;F{e_2}{0_3}\) cần thiết để sản xuất được \(1\) tấn gang chứa \(95\%\) Fe. Biết hiệu suất của quá trình là \(80\%\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtGhi nhớ công thức tính hiệu...