Bài 20. Khí hậu và cảnh quan trên trái đất


Nêu đặc điểm của ba đới khí hậu: nhiệt đới, ôn đới, hàn đới. Giải thích vì sao thủ đô Oen-lin-tơn (4loN, 175oĐ) của Niu Di-lân lại đón năm mới vào những ngày mùa hạ của nước ta?Trả lời- Đặc...
Phân tích nhiệt độ, lượng mưa của bốn biểu đồ (SGK trang 71), cho biết kiểu khí hậu, đới khí hậu thể hiện ở từng biểu đồ.Trả lời- Biểu đồ a:+ Nhiệt độ cao quanh năm, chênh lệch nhiệt độ...
Quan sát hình 20.3 (SGK trang 71), nêu tên và giải thích sự hình thành các loại gió chính trên Trái Đất.Trả lời- Do lượng nhiệt các nơi trên Trái Đất nhận được không như nhau nên khí áp của...
Dựa vào hình 20.1 (SGK trang 70), 20.3 (SGK trang 71) và kiến thức đã học, giải thích sự xuất hiện của sa mạc Xa-ha-ra.Trả lời- Chí tuyến đi qua giữa Bắc Phi nên quanh năm Bắc Phi nằm dưới...
Quan sát hình 20.4, mô tả các cảnh quan trong ánh. Các cảnh quan đó thuộc những đới khí hậu nào?     Trả lời- Ảnh a: Đàn chó đang kéo xe trượt tuyết: cảnh ở hàn đới.- Ảnh b: Rừng...
Quan sát hình 20.1 (SGK trang 70), ghi vào vở:- Tên các châu lục, các đại dương theo thứ tự: I, II.. X.- Tên các đảo lớn theo thứ tự: 1, 2... 11.- Tên các sông, hồ lớn theo thứ...
Hãy vẽ lại sơ đồ hình 20.5 (SGK trang 73) vào vở, điền vào các ô trống tên của các thành phần tự nhiên và đánh mũi tên thể hiện mối quan hệ giữa chúng sao cho phù hợp và...
Quan sát hình 20.1 (SGK trang 70) và kiến thức đã học, điền vào bảng theo mẫu (SGK trang 73) một số đặc điểm tiêu biểu của khí hậu, cảnh quan tự nhiên của châu Á.Trả lờiHướng dẫn.
Dựa vào sơ đồ đã được hoàn tất, trình bày mối quan hệ tác động qua lại giữa các thành phần tạo nên cảnh quan thiên nhiên.Trả lờiCác thành phần của cảnh quan tự nhiên có mối quan hệ mật...