Bài 20: Máy thu hình


Nêu nguyên lí làm việc của máy thu hình màu qua sơ đồ khối.Trả lời:Khối cao tần, trung tần, tách sóng : Nhận tín hiệu cao tần từ anten, KĐ, xử lí, tách sóng hình, tự động điều chỉnh tần số...
Những màu nào được coi làm màu cơ bản trong máy thu hình màu?Trả lời:Ma trận 3 khối phục lại 3 tín hiệu màu cơ bản : Đỏ, lục, lam
Làm thế nào để có được màu tự nhiên trên màn hình màu?Trả lời:Khi pha trộn 3 màu: đỏ, lục, lam theo một tỉ lệ hợp lí, ta được màu tự nhiện trên màn hình màu.