Bài 20. Mở đầu về hoá học hữu cơ


1. - Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon trừ CO, CO2, muối cacbonat, cacbua, xianua,…..- Hoá học hữu cơ là ngành hoá học nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ.2. Đặc điểm chung của hợp chất hữu...
Đề bàiSo sánh hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ về: thành phần nguyên tố, đặc điểm liên kết hoá học trong phân tử.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào kiến thức sgk trang 88 phần  khái...
Đề bàiNếu mục đích và phương pháp tiến hành phân tích định tính và định lượng nguyên tố. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào kiến thức sgk lớp 11 - trang 89 - 90 mục sơ lược về phân...
Đề bàiOxi hoá hoàn toàn 0,6 gam hợp chất hữu cơ A thu được 0,672 lít CO2 (đktc) và 0,72 gam H2O. Tính thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong phân tử chất A. Phương pháp giải - Xem...
Đề bàiβ-Caroten (chất hữu cơ có trong củ cà rốt) có màu da cam. Nhờ tác dụng của enzim ruốt non, β-Croten chuyển thành vitamin A nên nó còn được gọi là tiến vitamin A. Oxi hoá hoàn toàn 0,67 gam β-Caroten...