Bài 20. Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918-1939)


Hoàn thành bảng sau về phong trào độc lập dân tộc giai đoạn 1918-1939 ở các nước và khu vực châu Á.Quốc gia, khu vựcPhong trào đấu tranhTrung Quốc Mông Cổ Ấn Độ Thổ Nhĩ Kì Đông Nam Á Hướng dẫn làm bài:Quốc gia, khu...
Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất có những nét mới như thế nào? Hướng dẫn làm bài:Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga và sự kết thúc cuộc Chiến...
Cuộc nội chiến Cách mạng ở Trung Quốc đã diễn ra như thế nào ? Hướng dẫn làm bài:+ Giai đoạn phòng ngự (7/1946 - 6/1947):- Quân giải phóng thực hiện chiến lược phòng ngự, tích cực xây dựng và củng cố...
Hãy khoanh trong vào chữ in hoa trước ý trả lời đúngCâu 1. Khối phát xít hình thành sau cuộc đại khủng hoảng kinh tế thế giới bao gồm các nướcA. Anh- Pháp- Mĩ.B. Anh- Pháp- Nga C. Đức- I-ta-li-a-...
Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chứ S(sai) vào ô [ ] trước các câu sau 1. [ ] những mâu thuẫn về quyền lợi, thị trường và thuộc địa giữa các nước đế quốc sau chiến tranh thế giới thứ nhất...
Hãy hoàn thiện bảng sau về những sự kiện chính về Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) Thời gianSự kiện chính Phát xít Đức tấn công Ba LanNgày 3-9-1939  Phát xít Đức tấn công Liên XôNgày 7-12-1941  Quân I-ta-li-a tấn công Ai Cập....
Trình bày nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)Hướng dẫn làm bài:Lý do dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai khác nhau trong mỗi nơi giao chiến. Tại châu Âu, lý do nằm xung quanh hậu...
Nêu tính chất của cuộc chiến tranh thế giới thứ haiHướng dẫn làm bài:Khi Liên Xô chưa tham gia thì cuộc chiến tranh phi nghĩa đối với cả hai bên tham chiến. Nhưng khi Liên Xô tham gia thì tính...
Liên Xô có vai trò như thế nào trong chiến tranh thế giới thứ hai?Hướng dẫn làm bài:Chiến tranh thế giới lần thứ hai nổ ra ngày 1-9-1939 khi phát xít Đức tấn công Ba Lan. Sau khi chiếm hầu...
Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng:Câu 1. Sự kiện lích sử đánh dấu mốc mở đầu của thời kì lịch sử thế giới hiện đại là A. cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917...
Câu 1. Hãy điền tên quốc gia vào cột bên phải cho phù hợp với nội dung ở cột bên trái.STTNội DungQuốc Gia1Cuộc cách mạng chặt đứt khâu yếu nhất của chủ nghĩa đế quốc làm cho CNTB không còn...
Lập niên biểu theo gợi ý dưới đây để khái quát những sự kiện chính của lịch sử thế giới từ năm 1917 đến năm 1945.Thời gianSự kiện lịch sửKết quả                                                    Nước Nga – Liên Xô2-1917  7-11-1917  1918-1921  1921-1941  1941-1945                                                       Các nước khác1918-1923  1924-1929  1929-1933  1933-1939  1939-1945  Hướng dẫn...
Nêu nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ năm 1917-1945.Hướng dẫn làm bài:Trong gần 30 năm (1917-1945), nội dung lịch sử thế giới hiện đại nổi bật với những vấn đề chính sau đây:1. Trong thời kì...
Câu 1. Hãy cho biết ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917Hướng dẫn làm bài:- Đối với nước Nga: Làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước và số phận hàng triệu con người,...
Nhận xét nội dung “ Chính sách mới” của Ru-dơ-ven.Hướng dẫn làm bài:- Chính phủ đã đặt ra những đạo luật, thành lập những cơ quan để thực hiện vai trò điều tiết của nhà nước đối với đời sống...
Câu 3. Trình bày những nét chung về phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á giữa hai cuộc Chiến Tranh thế giới (1918-1939) và nêu nhận xét.Hướng dẫn làm bài: Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga và...
Khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng Câu 1. Thành tựu đặc biệt về Vật Lý mà con người đạt được trong nửa đầu thế kỉ XX làđịnh luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượngthuyết vạn...
Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước các câu sau1. [ ] Trong nửa đầu thế kỉ XX, loài người trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới đó là độc lực quan trọng...
Hãy nối ô tên nhân vật ở cột bên trái với thành tựu văn hoá, khoa học- kĩ thuật của thế giới và Liên Xô ở ô bên phải cho phù hợp.Hướng dẫn làm bài: Nối 1-B, 2-D, 3-C, 4-E,...
Bên cạnh những mặt tích cực, tiến bộ thì những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật đầu thế kỉ XX còn có mặt trái như thế nào?Hướng dẫn làm bài:Cuộc cách mạng khoa học - kỹ...
Nền Văn Hoá Xô viết được hình thành và phát triển trên cơ sở nào?Hướng dẫn làm bài:Nền văn hóa Xô Viết hình thành và phát triểnThắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã mở đường cho...
Khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúngCâu 1. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, thời kì phát triển của phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á được thể hiện là:A. Phong trào dân...
Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc điền chữ S(sai) vào [ ] trước các câu sau 1. [ ] phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc đã mở đầu cho cao trào cách mạng chống đế quốc và chống phon kiến ở...