Bài 20. Sự ăn mòn kim loại


- Ăn mòn kim loại là sự phá huỷ kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường.- Ăn mòn hoá học là quá trình oxi hoá - khử, trong đó các electron của kim...
Đề bàiĂn mòn kim loại là gì? Có mấy dạng ăn mòn kim loại? Dạng nào xảy ra phổ biến hơn?Lời giải chi tiết- Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do tác dụng...
Đề bàiHãy nêu cơ chế của sự ăn mòn điện hoá học?Lời giải chi tiếtCơ chế ăn mòn điện hóa học: - Sự ăn mòn điện hóa một vật bằng gang (hợp kim Fe - C)(hoặc thép) trong môi trường không...
Đề bàiHãy nêu tác hại của sự ăn mòn kim loại và cách chống ăn mòn kim loại?Phương pháp giải - Xem chi tiết- Tác hại của sự ăn mòn kim loại:+ Đối với kim loại bị ăn mòn+ Đối...
Đề bàiTrong hai trường hợp sau đây, trường hợp nào vỏ tàu được bảo vệ? Giải thích?- Vỏ tàu bằng thép được nối với thanh kẽm.- Vỏ tàu bằng thép được nối với thanh đồng.Phương pháp giải - Xem chi...
Đề bàiCho lá sắt vàoa) Dung dịch H2SO4 loãng.b) dung dịch H2SO4 loãng có thêm vài giọt dung dịch CuSO4.Nêu hiện tượng xảy ra, giải thích và viết phương trình hóa học của các phản ứng trong mỗi trường hợp.Phương pháp giải - Xem...
Đề bàiMột dây phơi quần áo gồm một đoạn dây đồng nối với một đoạn dây thép. Hiện tượng nào sau đây xảy ra ở chỗ nối hai đoạn dây khi để lâu ngày?A. Sắt bị ăn mòn.B. Đồng bị...