Bài 20. Sự nở vì nhiệt của chất khí


Bài 20.2. Khi chất khí trong bình nóng lên thì đại lượng nào sau đây của nó thay đổi?A. Khối lượng.                                 B. Trọng lượng,C. Khối lượng riêng.          D. Cả khối lượng, trọng lượng và khối lượng riêng.Trả...
Bài 20.3 Hãy tiên đoán hiện tượng nào xảy ra khi dùng tay áp chặt vào bình cầu trong thí nghiệm vẽ ở hình 20.3a và 20.3b.Làm thí nghiệm kiểm chứng và giải thích.Trả lời:Khi áp chặt tay vào bình...
Bài 20.4. Khoanh tròn chữ cái chỉ thứ tự của các cụm từ thích hợp dưới đây để điền vào chỗ trống của câu:Các khối hơi nước bốc lên từ mặt biển, sông, hồ, bị ánh nắng mặt trời chiếu...
Bài 20.5*. Có người giải thích quả bóng bàn bị bẹp, khi được nhúng vào nước nóng sẽ phổng lên như cũ, vì vỏ bóng bàn gặp nóng nở ra và bóng phổng lên. Hãy nghĩ ra một thí nghiệm...
20.6* Người ta đo thể tích của một lượng khí ở nhiệt độ khác nhau và thu được kết quả sau:Nhiệt độ (°C)0205080100Thể tích (lít)2,002,142,362,602,72Hãy vẽ đường biểu diễn sự phụ thuộc của thể tích vào nhiệt độ và nhận...
Bài 20.7. Làm thế nào để giọt nước trong ống thủy tinh ở hình 20.4 dịch chuyển?A. Chỉ có thể đặt bình cầu vào nước nóng.B. Chỉ có thể đặt bình cầu vào nước lạnh.C. Chỉ có thể xoa hai...
Bài 20.8. Khi tăng nhiệt độ của một lượng khí đựng trong bình kín làm bằng inva (một chất rắn hầu như không dãn nở vì nhiệt), thì đại lượng nào sau đây của nó thay đổi?A. Khối lượng riêng.       B....
Bài 20.9. Xoa hai tay vào nhau rồi áp chặt vào bình cầu vẽ ở hình 20.5, thì thấy giọt nước trong nhánh nằm ngang của ống thủy tính gắn vào bình cầu:A. dịch chuyển sang phải.B. dịch chuyển sang...
Bài 20.10. Câu nào sau đây nói về sự nở vì nhiệt của các chất khí ô-xi, hi-đrô và cac-bo-nic là đúng khi làm thí nghiệm như mô tả ở bài 20.9 với các chất khí này?A. Hi-đrô nở vì...
Bài 20.11. Thí nghiệm vẽ ở hình 20.6 dùng để xác định xem thể tích củakhông khí tăng thêm bao nhiêu so với thể tích ban đầu khi nhiệt độ của nó tăng thêm 1°C. Giá trị này là \(\alpha...
Bài. 20.12. Ô chữ về sự nở vì nhiệt.Hàng ngang1. Một cách làm cho thế tích của vật rắn tăng.2. Hiện tượng xảy ra khi vật rắn được nung nóng.3. Một trong những nguyên nhân làm cho thể tích chất...
Bài 20.1 Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít sau đây, cách sắp xếp nào là đúng?A. Rắn, lỏng, khí.                             B. Rắn, khí, lỏng,C. Khí, lỏng, rắn.                              D. Khí, rắn, lỏng.Trả lời:Chọn C....