Bài 20. Tạo giống mới nhờ công nghệ gen


Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng.Người ta phải dùng thể truyền để chuyển một gen từ tế bào này sang tế bào khác là vì...A. Nếu không có thể truyền thì gen cần chuyển sẽ không chui vào...
Đề bàiHệ gen của sinh vật có thể được biến đổi bằng những cách nào?Lời giải chi tiết- Đưa thêm một gen lạ (thường là gen của một loài khác) vào hệ gen. Sinh vật có được gen của loài...
Đề bàiTrình bày phương pháp tạo động vật chuyển gen và những thành tựu tạo giống động vật biến đổi gen.Lời giải chi tiết- Để tạo ra một con vật chuvển gen, người ta thường lấy trứng ra khỏi con...
Đề bàiTrình bày những thành tựu tạo giống cây trồng và vi sinh vật biến đổi gen.Lời giải chi tiết- Tạo giống cây trồng kháng sâu hại. Ví dụ, lạo giống bông chuyển gen có khả năng tự sản xuất...
Đề bàiTrong việc thay thế các gen gây bệnh ở người bằng các gen lành, tại sao các nhà khoa học lại nghiên cứu sử dụng virut làm thế truyền trong việc thay thế các gen gây bệnh ở người...