Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa


Hãy mở một tệp đồ hoạ có sẵn trên máy tính bằng phần mềm đồ hoạ (ví dụ như Paint), sử dụng các công cụ chọn và sao chép để sao chép một phần hình ảnh. Sau đó mở văn...
Em biết những kiểu bố trí ảnh nào trên văn bản?Trả lời: Thông thường hình ảnh được chèn vào văn bản theo một trong hai cách phổ biến:a)   Trong dòng văn bảnHình ảnh được xem như một kí tự đặc biệt...
Nêu các bước cơ bản để chèn hình ảnh từ một tệp đồ hoạ vào văn bản.Lời giải:Các bước cơ bản để chèn hình ảnh từ một tệp đồ hoạ vào văn bản, đó là:1. Đưa con trỏ soạn thảo...