Bài 20: Tinh thể nguyên tử. Tinh thể phân tử


Bài 3.33 trang 24 SBT Hóa học 10 Nâng caoTinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử khác nhau ở những điểm gì?GiảiTinh thể nguyên tử khác tinh thể phân tử ở các điểm chính sau:- Loại hạt tồn...
Bài 3.34 trang 24 SBT Hóa học 10 Nâng caoTrong mạng tinh thể kim cương, mỗi nguyên tử C có số nguyên tử lân cận gần nhất (ở khoảng cách 0,154 nm) làA. 2             ...
Bài 3.36 trang 24 SBT Hóa học 10 Nâng caoGiải thích tại sao iot lại dễ thăng hoa, trái lại NaCl lại rất khó nóng chảy và khó bay hơi.GiảiTinh thể iot thuộc loại tinh thể phân tử. Nút mạng...
Bài 3.37 trang 24 SBT Hóa học 10 Nâng caoHãy giải thích hiện tượng tăng khối lượng riêng của nước khi đun chảy nước đá từ 00C đến 40C.GiảiTrong tinh thể nước đá, mỗi phân tử nước được bao quanh...