Bài 20 trang 181 SGK Đại số 10 Nâng cao


  Một nhà nghiên cứu ghi lại tuổi của 30 bệnh nhân mắc bệnh đau mắt hột. kết quả thu được như sau:  a) Lập bảng phân bố tần sốb) Tính số trung bình và độ lệch chuẩnc) Tính số trung vị và mốtĐáp ána) Ta có bảng tần số sau:b) Ta...

  Một nhà nghiên cứu ghi lại tuổi của 30 bệnh nhân mắc bệnh đau mắt hột. kết quả thu được như sau: 

  Bài 20 trang 181 SGK Đại số 10 Nâng cao 

  a) Lập bảng phân bố tần số

  b) Tính số trung bình và độ lệch chuẩn

  c) Tính số trung vị và mốt

  Đáp án

  a) Ta có bảng tần số sau:

  Bài 20 trang 181 SGK Đại số 10 Nâng cao
  b) Ta có: 

  \(\eqalign{
  & \overline x \approx 17,37 \cr
  & s \approx 3,12 \cr} \) 

  c)

  Me = 17.

  Có hai mốt là M0 = 17 và M0 = 18