Bài 20. Vùng đồng bằng Sông Hồng


Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.a) Các đảo Cát Bà, Bạch Long Vĩ thuộc tỉnhA. Thái Bình.                                                     C. Ninh Bình.B. Hải Phòng.                                                    D. Nam Định.Số lượng các tỉnh của Đồng bằng sông Hồng giáp biển là A. 2.        ...
Những thuận lợi, khó khăn trong phát triển kinh tế của đồng bằng sông HồngTrả lời:Thuận lợiKhó khăn-         Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên+ Đất phù sa màu mỡ, điều kiện khí hậu, thủy văn thuận lợi...
Cho biết ý nghĩa của sông Hồng đối với sự phát triển nông nghiệp và đời sống dân cư.Trả lời:Ý nghĩa của sông Hồng với sự phát triển kinh tế, xã hội:Mặt tích cực:– Bồi đáp phù sa tạo nên...
Cho bảng 20:Bảng 20. MẬT ĐỘ DÂN SỐ CỦA CẢ NƯỚC VÀ CÁC VÙNG, NĂM 2011(Đơn vị: người/km2)VùngMật độ dân sốCả nước265Đồng bằng sông Hồng1258Trung du và miền núi Bắc Bộ139Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ199Tây Nguyên97Đông Nam...