Bài 20: Vùng đồng bằng sông Hồng


Đề bàiEm hãy xác định và điền vào lược đồ dưới đây tên các vùng: Trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ; tên các đảo: Cát Bà, Bạch Long Vĩ.Lời giải chi tiết
Đề bàiDựa vào lược đồ trên và kiến thức đã học, em hãy:- Hoàn thành bảng dưới đây để thấy rõ đặc điểm phân bố tài nguyên đất và khoảng sản.Tài nguyênNơi phân bốĐất đỏ vàng Đất lầy thụt Đất phù sa Đất...