Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)


Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ haiSau Chiến tranh thế giới thứ nhất, những mâu thuẫn mới về quyền lợi, về thị trường và thuộc địa lại tiếp tục nảy sinh giữa các nước đế quốc. Cuộc...
Trong giai đoạn này, bằng chiến thuật chớp nhoáng, phát xít Đức đánh chiếm hầu hết các nước châu Âu (trừ Anh và một vài nước trung lập). Ngày 22 - 6 - 1941, phát xít Đức tấn công và...
Quân Đồng minh phản công, chiến tranh kết thúc (từ đầu năm 1943 đến tháng 8 - 1945)Trận phản công của quân đội Liên Xô ở Xta-lin-grát đã tạo nên bước ngoặt, làm xoay chuyển tình thế của cuộc chiến...
Kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai“Kẻ gieo gió phải gặt bão" - chiến tranh kết thúc với sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa phát xít Đức, I-ta-li-a. Nhật Bản. Tuy nhiên, toàn nhân loại đã...
Nêu diễn biến chính của giai đoạn đầu chiến tranh thế giới thứ hai.Hướng dẫn.Diễn biến chính của giai đoạn đầu chiến tranh thế giới thứ hai:Trong giai đoạn này, bằng chiến thuật chớp nhoáng, phát xít Đức đánh chiếm hầu hết...
Quan sát bức tranh hình 75 - Sgk trang 105, em hãy giải thích vì sao Hít-le lại tấn công các nước châu Âu trước?Học sinh tự trả lời.
Vì sao chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ?Hướng dẫn.Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vì:Mâu thuẫn sâu sắc giữa các nước đế quốc: các nước đế quốc Đức, I-ta-li-a, Nhật Bán, bị mất hết thuộc địa...
Qua các hình 77, 78, 79 sgk trang 107 -108, em có suy nghĩ gì về hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đối với nhân loại?Hướng dẫn.Chiến tranh thế giới thứ hai là cuộc chiến tranh...
Liên Xô có vai trò như thế nào trong việc đánh thắng chủ nghĩa phát xít?Học sinh tự trả lời.
Lập niên biểu về những sự kiện chính của chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945).Hướng dẫn.Về những sự kiện chính của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) ; có thể lập bảng với hai...