Bài 21: Con người và môi trường địa lí


Đề bàiDựa vào hình 21.1 trong SGK và kiến thức đã học, hãy cho biết:- Các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi của các ảnh đó thuộc các vùng khí hậu nào- Sự thay đổi của cảnh quan tự nhiên...