Bài 21 .Cưa và đục kim loại


Em hãy nêu tư thế đứng và thao tác cơ bản khi cưa kim loại? Hướng dẫn trả lờiNgười cưa đứng thẳng,thoải mái, khối lượng cơ thể phân đều lên 2 chân, chân phải hợp với chân trái 1góc 75, chân...
Hãy nêu kỹ thuật cơ bản khi đục kim loại? Hướng dẫn trả lờiTư thế đục:- Tư thế,vị trí đứng đục,cách chọn chiều cao bàn êtô giống như ở phần cưa.Chú ý: nên đứng về phía sau cho lực đánh búa...
Để đảm bảo an toàn khi cưa và đục,em cần chú ý những điểm gì? Hướng dẫn trả lời- Không dùng búa có cán bị vỡ, nứt.- Không dùng đục bị mẻ.- Kẹp vật vào êtô phải đủ chặt.- Phải có...