BÀI 21. ĐẶC ĐIỂM NỀN NÔNG NGHIỆP NƯỚC TA


Làm rõ vai trò của các nhân tố tự nhiên đối với việc phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta bằng cách hoàn thiện bảng sau:Nhân tốĐặc điểmTác độngThuận lợiKhó khănKhí hậu   Địa hình và đất đai   Trả lời:Nhân...
Hoàn thành bảng so sánh những nét khác nhau cơ bản giữa nền nông nghiệp cổ truyền và nền nông nghiệp hàng hóaTiêu chíNền nông nghiệp cổ truyềnNền nông nghiệp hàng hóaMục đích  Quy mô sản xuất  Hướng chuyên môn hóa  Đầu tư,...
Cho bảng số liệu sau:SỐ LƯỢNG TRANG TRẠI CỦA CẢ NƯỚC, ĐÔNG NAM BỘVÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2010(Đơn vị: trang trại)Các loại trang trạiCả nướcĐông Nam BộĐồng bằng sông Cửu LongTổng số1458801594569830Cây hàng năm42613107834495Cây công nghiệp lâu...