Bài 21: Hoạt động hô hấp


I - Thông khí ở phổi (hình 21-1-2)Không khí trong phổi cần thường xuyên thay đổi thì mới có đủ 02 cung cấp liên tục cho máu đưa tới tế bào. Hít vào và thở ra nhịp nhàng giúp cho...
Đề bài- Các cơ xương ở lồng ngực đã phối hợp hoạt động với nhau như thế nào để làm tăng thể tích lồng ngực khi hít vào và làm giảm thể tích lổng ngực khi thở ra?- Dung tích...
Đề bài- Hãy giải thích sự khác nhau ở mỗi thành phần của khí hít vào và thở ra.- Quan sát hình 21-4, mô tả sự khuếch tán của O2, và CO2.Lời giải chi tiết* Giải thích sự khác nhau:-...
Đề bàiTrình bày tóm tắt quá trình hô hấp ở cơ thể người.Lời giải chi tiếtNhờ hoạt động của lồng ngực với sự tham gia của các cơ hô hấp mà ta thực hiện được hít vào và thở ra,...
Đề bàiHô hấp ở cơ thể người và thỏ có gì giống và khác nhau?Lời giải chi tiếtHô hấp ở cơ thể người và thỏ giống và khác nhau như sau:                   - ...
Đề bàiKhi lao động nặng hay chơi thể thao, nhu cầu trao đổi khí của cơ thể tăng cao, hoạt động hô hấp của cơ thể có thể biến đổi thế nào để đáp ứng nhu cầu đó? Lời giải...
Đề bàiThử nhìn đồng hồ và đếm nhịp thở của mình trong 1 phút lúc bình thường (thở nhẹ) và sau khi chạy tại chỗ 1 phút (thở mạnh). Nhận xét kết quả và giải thích.Lời giải chi tiết- Nhận...