Bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542-602)


Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.1. Đầu thế kỉ VI, nhà Lương đô hộ Giao Châu, chia nước ta thành:A. Giao Châu (đồng bằng và trung du Bắc Bộ), Ái...
Bài tập 2. Hãy nối thời gian ở cột bên trái với sự kiện ở cột bên phải cho phù hợp.Thời gian Sự kiện1. Mùa xuân 542 a)nhà lương tổ chức cuộc tấn công đàn áp lần thứ 2 2. Tháng 4-542 b)nhà Lương...
Bài tập 3. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ đối với nước ta thể hiện ở những điểm nào? Em có nhận xét gì về chính sách đô hộ đó?Trả lời -       Chính sách đô hộ của nhà Lương:+ Chia lại...
Bài tập 4. Nêu nguyên nhân dẫn tới cuộc khởi nghĩa Lý Bí năm 542Trả lời Lý Bí tức Lý Bôn, quê ở Long Hưng (Thái Bình), sinh ngày 12-9 năm Quý Mùi (Tức ngày 17-10-503), là con hào trưởng Lý Toản,...
Bài tập 5. Trình bày nét chính về diễn biến cuộc khởi nghĩa Lý Bí.Trả lời- Mùa xuân năm 542, Lý Bí phất cờ khởi nghĩa ở Thái Bình (Bắc Sơn Tây).  - Gần 3 tháng, nghĩa quân đã chiếm được hầu...
Bài tập 6. Lý Bí đã làm gì sau cuộc khởi nghĩa thắng lợi? Em hiểu thế nào về nghĩa tên gọi "Vạn Xuân"?Trả lời -       Lên ngôi Hoàng đế (Lý Nam Đế).-       Đặt tên nước ià Vạn Xuân ; dựng kinh...