Bài 21. Một số nước ở Châu Âu


Dựa vào hình 5 ở bài 18 và hình 1 ở bài 21, cho biết lãnh thổ Liên bang Nga thuộc những châu lục nào, đọc tên thủ đô của Liên bang Nga.GỢI Ý LÀM BÀI- Lãnh thổ Liên bang...
Tìm các thông tin trong bài để điền vào chỗ trống.GỢI Ý LÀM BÀI1. Liên bang Nga:- Vị trí: Phía bắc của lục địa Á – Âu (châu Âu và châu Á)- Thủ đô: Mát-xcơ-va- Điều kiện tự nhiên: Phần...