Bài 21. Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt


- Sự có giãn vì nhiệt khi bị ngăn cản có thể gây ra những lực rất lớn.- Băng kép khi bị đốt nóng hoặc làm lạnh đều cong lại. Người ta ứng dụng tính chất này của băng kép...
Đề bàiCó hiện tượng gì xảy ra đối với thanh thép khi nó nóng lên?Phương pháp giải - Xem chi tiếtChất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.Lời giải chi tiếtKhi nóng lên thanh thép nở...
Đề bàiHiện tượng xảy với chốt ngang chứng tỏ điều gì?Lời giải chi tiếtKhi dãn nở vì nhiệt, nếu bị ngăn cản thanh thép có thể gây ra lực rất lớn.
Đề bàiBố trí thí nghiệm như hình 21.1b, rồi đốt nóng thanh thép. Sau đó vặn ốc để siết chặt thanh thép lại. Nếu dùng một khăn tẩm nước lạnh phủ lên thanh thép thì chốt ngang cũng bị gãy....
Đề bàiChọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau:a) Khi thanh thép (1).................. vì nhiệt nó gây ra (2)................ rất lớn.b) Khi thanh thép co lại (3).................. nó cũng gây ra (4)................. rất...
Đề bàiHình 21.2 là ảnh chụp chỗ tiếp nối hai đầu thanh ray đường tàu hoả. Em có nhận xét gì? Tại sao người ta phải làm như thế? Phương pháp giải - Xem chi tiết- Chất rắn nở ra khi...
Đề bàiHình 21.3 vẽ gối đỡ ở hai đầu cầu của một số cầu thép. Hai gối đỡ đó có cấu tạo giống nhau không? Tại sao một gối đỡ phải đặt trên các con lăn?Phương pháp giải - Xem...
Đề bàiĐồng và thép nở vì nhiệt như nhau hay khác nhau?Phương pháp giải - Xem chi tiết- Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.- Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.Lời...
Đề bàiKhi bị hơ nóng, băng kép luôn luôn cong về phía thanh nào? Tại sao?Lời giải chi tiếtKhi bị hơ nóng, băng kép luôn luôn cong về phía thanh thép vì đồng dãn nở vì nhiệt nhiều hơn thép...
Đề bàiBăng kép đang thẳng. Nếu làm cho lạnh đi thì nó có bị cong không? Nếu có, thì cong về phía thanh thép hay thanh đồng? Tại sao?Lời giải chi tiếtBăng thép đang lạnh. Nếu làm cho lạnh đi...
Đề bàiTại sao bàn là điện vẽ ở hình 21.5 lại tự động tắt khi đã đủ nóng?Thanh đồng của băng kép ở thiết bị đóng ngắt của bàn là này nằm ở phía trên hay dưới?Phương pháp giải -...