Bài 21. Nam châm vĩnh cửu


Có một số quả đấm cửa làm bằng đồng và một số quả làm bằng sắt mạ đồng. Hãy tìm cách phân loại chúng?Trả lời:Đưa các quả đấm cửa lại gần thanh nam châm. Nếu quả đấm bị thanh nam...
Có hai thanh thép luôn hút nhau bất kể đưa các đầu nào của chúng lại gần nhau. Có thế kết luận được rằng một trong hai thanh này không phải là nam châm không?Trả lời:Có. Bởi vì nếu cả...
Nêu các cách khác nhau để xác định tên cực của một thanh nam châm khi màu sơn đánh dấu cực đã bị tróc hết.Trả lời:Dựa vào sự định hướng của thanh nam châm trong từ trường Trái Đất hoặc...
Quan sát hai thanh nam châm trong hình 21.1. Giải thích tại sao thanh nam châm 2 lại lơ lửng trên thanh nam châm 1.Trả lời:Thanh nam châm 2 không rơi, vì hai cực để gần nhau của hai nam...
Hình 21.2 mô tả tính chất từ của Trái đất. Các từ cực và các cực địa lí của trái đất có trùng nhau không? Điền tên từ cực của Trái Đất nằm gần cực Bắc địa lí trên hình...
21.6 Trên thanh nam châm, chỗ nào hút sắt mạnh nhất?A. Phần giữa của thanh.              B. Chỉ có từ cực Bắc.C. Cả hai từ cực.                    ...
21.9 Khi một thanh nam châm thẳng bị gãy thành hai nửa. Nhận định nào dưới đây là đúng?A. Mỗi nửa tạo thành nam châm mới chỉ có một từ cực ở một đầu.B. Hai nữa đều mất hết từ tính.C....