Bài 21. Nam châm vĩnh cửu


Nam châm vĩnh cửu nào cũng có hai từ cực. Khi để tự do, cực luôn chỉ hướng Bắc gọi là cực Bắc, còn cực luôn chỉ hướng Nam là cực Nam.Khi đặt hai nam châm gần nhau, các từ...
Đề bàiNhớ lại kiến thức về từ tính của nam châm ở lớp 5 và lớp 7, hãy đề xuất và thực hiện một thí nghiệm để phát hiện xem một thanh kim loại có phải là nam châm hay...
Đề bàiĐặt kim nam châm trên giá thẳng đứng như mô tả trên hình 21.1 + Khi đã đứng cân bằng, kim nam châm nằm dọc theo hướng nào?+ Xoay cho kim nam châm lệch khỏi hướng vừa xác định, buông...
Đề bàiĐưa từ cực của hai nam châm lại gần nhau (hình 21.3). Quan sát hiện tượng cho nhận xét.Lời giải chi tiếtKhi đưa từ cực của hai nam châm lại gần nhau thì cực Bắc của kim nam châm...
Đề bàiĐổi đầu của một trong hai nam châm rồi đưa lại gần nhau. Có hiện tượng gì xảy ra với các nam châm?Lời giải chi tiếtĐổi đầu một trong hai nam châm rồi đưa chúng lại gần nhau, các...
Đề bàiTheo em, có thể giải thích thế nào hiện tượng hình nhân đặt trên xe của Tổ Xung Chi luôn chỉ hướng Nam?Lời giải chi tiếtCó thể trên hình nhân đặt trên xe của Tổ Xung Chi có gắn...
Đề bàiNgười ta dùng la bàn (hình 21.4) để xác định hướng Bắc, Nam.  Tìm hiểu cấu tạo của la bàn. Hãy cho biết bộ phận nào của la bàn có tác dụng chỉ hướng. Giải thích. Biết rằng mặt số của...
Đề bàiHãy xác định tên từ cực của các nam châm thường dùng trong phòng thí nghiệm (nam châm thẳng, nam châm chữ U, kim nam châm).Lời giải chi tiếtĐầu của thanh nam châm có ghi chữ N là cực...
Đề bàiXác định tên các từ cực của thanh nam châm trên hình 21.5.Phương pháp giải - Xem chi tiếtKhi đặt hai nam châm gần nhau, các từ cực cùng tên đẩy nhau, các từ cực khác tên hút nhau.Lời...