Bài 21. Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta


Đánh dấu × vào ☐ trước ý đúngHòa bình lập lại, Đảng và Bác Hồ chủ trương phải xây dựng những nhà máy hiện đại, để:☐ Chế tạo những công cụ hiện đại thay thế cho công cụ thô sơ.☐...
Đánh dấu × vào ☐ trước ý đúng nhất.Đảng và Chính phủ ta quyết định xây dựng Nhà máy Cơ khí Hà Nội nhằm:☐ Phục vụ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.☐ Từng bước thay...
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng.Nước nào dưới đây đã giúp đỡ nước ta xây dựng Nhà máy Cơ khí ở Hà Nội:A. Trung QuốcB. Liên Xô (trước đây).C. Công hòa Liên bang Nga.D. Cu-ba.Trả lời:  B. Liên...
Nhà máy cơ khí Hà Nội sản xuất ra những sản phẩm nào? Những sản phẩm đó có vai trò như thế nào đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?Trả lời:  - Nhà máy cơ khí...
Vì sao Nhà máy Cơ khí Hà Nội lại được vinh dự đón Bác Hồ về thăm nhiều lần?Nhà máy Cơ khí Hà NộiTrả lời:  Nhà máy Cơ khí Hà Nội lại được vinh dự đón Bác Hồ về thăm...